140423

Grupa firm „Sewer-stal” aktywnie rozwija się i pomyślnie pracuje na rynku budownictwa przemysłowego i cywilnego na Ukrainie od 2007 roku

Jesteśmy jednym z liderów na rynku i mamy wysoką reputację. Konkurenci uważają nas za udanych, kompetentnych i odpowiedzialnych specjalistów. Oddanie stałym zasadom – jest podstawą naszego sukcesu na rynku.

Pracujemy na wynik, na jakość i dla klienta. Wierzymy, że podstawą sukcesu jest ciągłe dążenie przynosić do stałą korzyść swoim klientom, pracownikom i Ukrainie ogólnie. Dlatego co roku stwarzamy bardziej wysokie standardy jakości, oferując profesjonalne i rzetelne usługi.

Mamy oblicze i dla nas ważne go zachować.

Gwarantujemy klientom kompetencję naszych pracowników,rozwijamy i wspieramy dążenie naszych współpracowników

Pracujemy na 100% wynik, gwarancja jakości naszych usług – styl naszej roboty.

Gwarancja: usprawiedliwiamy zaufanie zleceniodawcy.

Grzeczność: w kompanii są zabronione bezprawne i nieetyczne metody, które mogą doprowadzić jej do dyskredytowania.

Uczciwość: należy być uczciwy przed sobą, członkami zespołu, partnerami i klientami nie tylko w moment sukcesu, ale także w trudnych sytuacjach.

Odpowiedzialność: podejmując decyzje w dowolnej sytuacji, ważnie pamiętać o ewentualnych skutkach dla siebie, kolegów, klientów i kompanii w całości.

Sewer – Stal Konstrukcja jest wieloprofilowym przedsiębiorstwem.

Głównymi kierunkami są:

– budownictwo przemysłowych obiektów (logistyczne i handlowe centra, fabryki, kotłownie, przechowalnie warzyw, rafinerii oraz przechowalnie naftowe, spichlerze, hangary, budownictwo portów, przystani)

– rekonstrukcja obiektów przemysłowych;

– demontaż obiektów skomplikowanych;

– produkcja konstrukcji metalowych.

Przedsiębiorstwo pracuje z 2007 roku. W ciągu tego czasu była wykonana duża ilość państwowych i prywatnych kontraktów w zakresie budownictwa.

Nasza kompania ma uregulowane schematy dostaw różnych rodzajów produkcji do krajów WNP, Azji oraz Bliźniej zagranicy. Nasi specjaliści posiadają cenne doświadczenie roboty z ukraińskim urzędem celnym, który pozwala ładunkowi przybyć na czas w pełnej objętości. Współpracujemy z organizacjami spedycyjnymi oraz innymi infrastrukturami, co pozwala waszemu ładunkowi przybyć na czas, bez opóźnień.

Obecnie nasze przedsiębiorstwo prowadza szerokie wydarzenia w celu umocowania na tradycyjnych i wprowadzenia na nowe rynki zbytu. Z tym celem aktywnie wykorzystujemy biznesową współpracę z naszymi partnerami i z wdzięcznością odpowiadamy na zaproszenia do wspólnej działalności, która może obejmować szerokie spektrum wzajemnej współpracy:

* uczestnictwo naszego partnera w podpisaniu umow na dostarczenie naszej produkcji;

* dealerstwo i dystrybucja;

* wspólne inwestowanie budownictwa przedsiębiorstw;

* inne korzystne dla obu stron formy i sposoby.

Nasza kompania zawsze kieruje się „żelazną” zasadą: dla nas jednakowo są ważne korporacyjne i indywidualistyczne, początkujące swój biznes i zleceniodawcy, którzy już osiągnęli pewnych sukcesów. Każdy otrzyma wyczerpującą odpowiedź na pytania, co interesuje jego. Gwarancję sukcesu widzimy w poszukiwaniu nowych form współdziałania i kooperacji z konsumentami i partnerami biznesowymi.

Będziemy rady, jeśli dołączycie się do liczby naszych partnerów biznesowych!

Dziękuje za wasz wybór i szczerze spodziewamy się na wzajemnie korzystną współpracę!

Menu