Produkcja i montaż szkieletu metalowego  letniego teatru, co stoi na 4-ch kolumnach,  szerokość ferm głównego szkieletu 36 m  z ogólnym  niosącym obciążeniem,  100t, 3 klasa trudności, 5 miar niebezpieczeństwa.

Letni teatr „Żółwik” w parku im. Juria Gagarina m. Żytomierz

Przygotowawcze – Montażowe Roboty

 

Menu