Produkcja i montaż drogowych konstrukcji pod znaki trasowego orientowania na działce samochodowej drogi „Żytomierz-Kijów i Żytomierz-Nowograd  Wołyński” na trasie Kijów-Czop. Podjęcie  wszystkich  fundamentowych  robot. produkcja palów na głęb do 10 m.

Menu