bez słupów z konsrtrukcji metalowych

LIDER ŚWIATOWY

W zakresie produkuwania wielu rozpiętościowych budów bez  słupów z konsrtrukcji metalowych

W ciągu ostatnich 40 lat firma ВЕНLEN Industries LP przekształciła się na największego w Kanadzie producenta systemów szybko wybudowanych konstrukcji metalowych. Mamy szeroką bazę klientów na całym świecie, dzięki rosnącej sieci dealerów autoryzowanych i przedłużamy pracować nad reputacją lidera światowego w naszej gałęzie

Nasz sukces jest zabezpieczony jakością produkcji, zastosowanymi  innowacjami  i efektywną pracą z zleceniodawcami  do  rozstrzygnięcia  postawionych  przed nami zadań. Bezszkieletowe budowy stalowe   (VESHEY) różnią się niskim zużyciem energii, trwałym terminem służby.Oni dają możliwość  zabezpieczyć maksymalną elastyczność przy  projektowaniu  i stosowaniu  decyzji budowlanych , a także mają szerokie spektrum stosowania. Nasz wykwalifikowany zespół stale stara się przekraczać oczekiwania naszych klientów.

– Pierwszy producent wielu rozpiętościowych budów bez  słupów szerokością rozpiętości do 95 m (313′)

– Zabudowania różnią się niskim zużyciem energii, trwałym terminem  służby  i mają szerokie spektrum stosowania.

– Pierwszy północnoamerykański producent stalowych konstrukcji metalowych  dla budowy budów, co otrzymało certyfikację po ISO 9001.

-Platynowy status wśród 50 lepszych Kanadyjskich kompanii  według  kryterium jakości kierowania

– Certyfikacja według Kanadyjskiego standardu systemów szybkiej  budowy  budów ze stalowych konsrtrukcji metalowych С5А А660.

– Nadajemy jakościową produkcję i usługi dzięki ekonomicznie  efektywnym  budowlanym decyzjom w terminie i w ramach budżetu

– Serwisowe i techniczne wsparcie służb regionalnych

– Rosnąca dilerski system zbytowy po całym świecie

– Certyfikacja w Federacji Rosyjskiej

– System dobrowolnej certyfikacji w obwodzie pożarnego bezpieczeństwa  (Certyfikat odpowiedniości № НСОПБ.СА.ПРO 19/2.Н.00349;

Certyfikat odpowiedniości №НСOПБ.СА. ПРO19/2.Н.00350)

– Moskowski system dobrowolnej certyfikacji w budownictwie  (Certyfikat  odpowiedniości №РU.МСС.085.209.26196)

– System  certyfikacji  Norma  państwowa  Р  (Certyfikat odpowiedniości  № Р0СС.СА. АГ75.НO3824)

System dobrowolnej certyfikacji systemów managementu „СДС-см” № Росс RU.3791.04oШ01 (Certyfikat odpowiedniości systemu managementu jakości Рег. №РОСС RU.ОС03.СМК.00134)

Kompania ВЕНLEN z dumą przedstawia СORR – SPAN  unikalny  system stalowych zabudowań bez słupów. System różni  się  wizualną  estetyką,  uniwersalnością stosowania i długo wiecznością  przy  stosowaniu  technologii budowlanej, co pozwala zaoszczędzić czas i materiały.

Budowy, zbudowane z użyciem paneli СORR, SPAN,wyłączają konieczność użycia stali konstrukcyjnej . Ten unikalny system pozwala nam zaproponować energooszczędne decyzje z niskim kosztem.

Nasze budowy różnią się otwartym obszarem wewnętrznym  szerokością  do  100 m   (328 stóp) ,  w  całości  wolnym od niosących  strukturalnych  elementów,  takich jak kolumny i krokwie.  To  daje  naszym  klientom  bezprecedensową elastyczność w decyzjach konstruktorskich .

Uniwersalność i niski koszt

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Nieobecność konstrukcyjnej stali daje naszym budowom przewagę  ze względu  izolacji  cieplnej.  Niedrogi izolacyjny  materiał  łatwo  ustala się za  pomocą  izolacyjnych opór, sprowadzając do minimum straty energie elektryczne,

wywoływane temperaturnym mostem. Dla paneli ściennych  można  stosować  różne sposoby izolacji cieplnej – od rozpiłowanych  materiałów  do materiałów listkowych i rolek.

Sufit podwieszony  i System strychu obszaru

Sufit podwieszony   zabezpiecza  światły  wewnętrzny  obszar, pozwalając  skrócić ilość kinkietów i skrócić koszty na energię  elektryczną. Sufit podwieszony zamyka fermy krokwiowe  i przy czym  zabezpiecza światły  obszar wewnętrzny   z wysokim współczynnikiem odzwierciedlenia.

To zabezpiecza obniżenie wymogów do oświetlenia i kosztów  na energię  elektryczną.  W naszych budowach z otwartym obszarem wewnętrznym   łatwo  zabezpieczyć klimat-kontrolę. Taka skuteczność energetyczna zabezpiecza  niższe eksploatacyjne  koszty dla naszych klientów.

Obszar strychowy   można  łatwo  ucieplić  za pomocą  niedrogiego materiału izolacyjnego z współczynnikiem izolacji cieplnej  do К 50,  który  doskonale obroni od upału czy chłodu.  Poza tym,  wentylowany obszar strychowy  pomaga skrócić  koszty na  energię elektryczną  i wyłącza  ryzyko tego, że materiały izolacyjne  będą wchłaniały wilgoć.

Standardowa konstrukcja budowlana

Zalety systemów wielkopłytowych  СОRR – SPAIN

Cały system składa się z paneli, zrobionych z metalowego materiału listkowego, obrobionego za pomocą procesu ekskluzywnej  perferówki,  co zabezpiecza strukturalną całość.

Paneli  szerokością  1,04 m (41″)  są zjednoczone  przez interwały  do 15 cm (6″) po szwach  i wykopów  listu cokołowego   śrubami  9,53 mm (3/8″)  ze specjalnym pokryciem.

Paneli ścian i dachu wyrabiają się z cynkowej stali nierdzewnej  czy stali, pokrytej  spławem aluminium i cynku (GALVALUME®) (zależnie  od wymogów), zabarwione do różnych kolorów i różnią się

krokiem perferówki    – 10 cm (4 1/2) czy 19,05 cm (7 1/2)

W przypadku braku stali konstrukcyjnej nie jest wymagany ciężki sprzęt do podnoszenia.

Paneli ścienne СOPR- SPAIN równomiernie przekazują obciążenie na fundament, usuwając konieczność budownictwa drogiego ciężkiego fundamentu, opór i kolumn,które są obecne w drugich metodach budownictwa budów. List cokół jest zrobiony z materiału galvalume, co wyłącza możliwy korozyjny proces. System ściennych paneli СOPR – SPAIN może włączaćokna, dźwigowe drzwi, szkło, drzewo, elewacyjne materiały,nadając duże twórcze możliwości dla projektantów.

Zalety systemu dachowo-sufitowego

Dzięki unikalnemu dachowemu systemowi nasza technologia

СОRR – SPAN zabezpiecza obniżenie kosztów na energię elektryczną.

– Dzięki unikalnemu dachowemu systemowi nasza technologia СОRR – SPAN zabezpiecza obniżenie kosztówna energię elektryczną.

– Dachowy system składa się z perferowanej paneli dachu i panelej sufitowych, które są dołączone śrubami do lekkiej fermy.

– System zapewnia obecność wentylowanego obszaru poddaszego, co obniża koszty na energię elektryczną i wyłącza wiarygodność zwilżenia izolacji wskutek skupiska produktu kondensacji czy przeciekań, co często spotyka się przy użyciu

Cienkiego dachowego materiału, używanego w drugich systemach budowlanych.

-Ruch powietrza zabezpiecza się przez sztancowane pręty na szczytowych panelach

– W więcej warunkach ekstremalnych może być łatwo ustalona wentyłacja sztuczna

Obszar poddaszny można łatwo ogacić za pomocą ekonomicznego materiału izolacyjnego

– Zakładanie szwów między panelami sufitowymi hermetycznie stwarza izolację pary, a zakładanie szwów między dachowymi panelami – obronę od wpłuwu atmosferycznego.

W poddasznym obszarze można rozmieścić przeprowadzenie elektryczne, a także przewody powietrzne i rurociągi systemów ogrzewania, wentyłacji i klimatyzowania powietrza.

W odróżnieniu od drugich metod budownictwa, za pomocą przemianę grubości elementów fermy, można zaprojektować tak, by one odpowiadali różnemu obciążeniu. To pozwala zmacniać ciężki podwieszony sprzęt do sufitu; nie ma konieczności zmieniać rozmiary budowy – ani wewnątrz, ani zewnątrz.

Konstrukcje typu łuk СОNVEX

Pięknie podchodzą dla ślizgawek, stadionów i drugich sportowy-rozrywkowych

zabudowań. Łuk СОNVEX zabezpiecza  małowydawany  montaż bezrozpiętościowych budów szerokością do 100 metrów.

Ekonomiczna konstrukcja zabezpiecza niski koszt montażu

Energooszczędna konstrukcja poddasznego obszaru

Konstrukcja dachu może być zaprojektowana i zmontowana na  drugich zwyczajnych niosących ściennych systemach
Konstrukcja dachu zabezpiecza ustawienie na niejciężkiego sprzętu

Konstrukcja typu „Podwójna Panel” i konsola „Podwójna Panel”

Nasze konstrukcje dachu zabezpieczają rozpiętości rozmiarem do  350  stóp (106,7 м) z możliwością stosowania konsolowej konstrukcji długością  do połowy szerokości budowy bez użycia stalowych konstrukcyjnych kolumn.

Dach ma lekkie odchylenie dla zabezpieczenia drenu

Konstrukcja dachu może być zaprojektowana i zmontowana  na  innych zwyczajnych niosących ściennych systemach

Konstrukcja dachu pozwala ustalić na niej klimatyczny,wentylacyjny i  sufitowy  sprzęt

Do systemu można włączyć belkę wewnętrzną   i kolumnę, żeby  poszerzyć  budowę

Konstrukcja typu Panel Pojedyncza

Jednopłytowa konstrukcja BEHLEN jest prostą i ekonomiczną  metodą  montażu  budowy z wolnymi rozpiętościami z  maksymalną  szerokością  7,62 metrów  (25 stóp).

Dachowe paneli wspierają się na ścienne konstrukcje typuCORR – SPAN

Dla zwiększenia szerokości można wykorzystać belki ikolumny

Przemysłowe zabudowania

Doświadczenie kompanii ВЕHLEN w budownictwie przemysłowych  budów  jest oparte na wieloletnimuczestnictwie w projektowaniu i stworzeniu produkcyjnychprzedsiębiorstw. Nasze budowlane konstrukcji zabezpieczają optymalny temperaturny tryb i szerokiemożliwości dla przyszłego rozszerzenia i transformacji.
Proponujemy decyzje dla zabudowań przemysłowych :
Zakładów i fabryk-

Magazynów

Hangarów lotniczych

Obiektów górskiego i leśnego przemysłu

Obiektów naftową i gazową kompleksu

Zabudowania komercyjne

Progresywne podejście i stosowanie innowacyjnych technologii  pozwalają  kompanii ВЕНLEN opracowywać projekty,  które  odpowiadają  wymogom klientów.

Projekty, co odpowiada ostatnim tendencjom, – to atrakcyjne współczesne zabudowania, zaznaczone cechami wyróżniającymi  ВЕНLEN,  które formują dzisiejsze standardy dla zabudowań komercyjnych .

Proponujemy decyzje dla zabudowań komercyjnych :

  • – Salonówsamochodowych
  • – Restauracji
  • – Obiektówhandlu detalicznego
  • – Magazynów – bagażowni
  • – Biur korporacyjnych

Sportowo-rozrywkowe zabudowania

BEHLEN proponuje budowy z szerokością rozpiętości do 100metrów.

Decyzje BEHLEN dla sportowy-rozrywkowych zabudowań idealnie  podchodzą dla zabudowań wielofunkcyjnych . Takie budowy  równie są  atrakcyjne  i dla sportowców i dla widzów. Ich wyróżnia estetyka wizualna  , a  także  wielofunkcyjna. Sportowo-rozrywkowe  budowy BEHLEN  są  przedstawione w dużych i małych miastach po całym świecie. Należy zwłaszcza zaznaczyć, że kompania BEHLEN stworzyła w Rosji największą budowę sportową w świecie z użyciem technologii СORR – SPAN i СОNVEХ.

Widzom nadaje się możliwość widzieć przed sobą cały wewnętrzny  obszar  budowy. Nasze bezszkieletowe  stalowe budowy zabezpieczają  wolny przegląd do 100m. W  unikalnej budowlanej technologii BEHLEN  nie stosują się kolumny, żeby zachować wolne i otwarte wnętrza pomieszczeń z naturalnymi  sufitami.  Największa  atrakcja tego  podejścia polega  na tym, że nieobecność kolumn zabezpiecza dużą pojemność. Właśnie  dlatego  ta konstrukcja  jest najbardziej  zażądanym typem  budowy  dla wszystkich  rodzajów sportowo-rozrywkowych zabudowań.

Proponujemy decyzje dla sportowo-rozrywkowych zabudowań:

– Stadionów

– Sal gimnastycznych

– Krytych piłkarskich maneżów

– Innych sportowo-rozrywkowych kompleksów

Społeczne zabudowania

ВЕHLEN proponuje kreatywne podejście do designu konstrukcji. Budowy, tworzone przez kompanii ВЕHLEN, zabezpieczają  skuteczność  energetyczną i długowieczność, że zwłaszcza  ważnie dla  społecznych  zabudowań.  Oprócz tego kompania proponuje szeroki wybór wariantów zewnętrznej  i wewnętrznej  obróbki,  które  również  mogą  być zastosowane  przy realizacji podobnych projektów.

Proponujemy decyzje dla zabudowań:

-Średnich edukacyjnych zakładów
-Uniwersytetów

– Instytucji rządowych i municypalnych

Organizacji religijnych

Nasza kompania rozpatruje propozycje po budownictwie przemysłowych obiektów w różnych terenach działania :

–  rolnictwo;

– rafineria;

– obiekty w zakresie handlu i rozrywek;

– budowa dróg.

Wszystkie prace prowadzą się zgodnie budowlanej licencji: rejestracyjny

№ 2013021484

Nasza kompania jest kompanią pełnego cyklu budowlanych prac :

1) Prace geodezyjne i geologiczne;

2) Projektowanie obiektów zgodnie technicznego zadania zleceniodawcy;

3) Podjęcie ziemnych prac;

4) Produkcja fundamentów, produkcja pali;

5) Produkcja metalowych fundamentowych karkasów, ankierów.

6) Produkcja i montaż konsrtrukcji metalowych dowolnej trudności;

7) Produkcja ogólnie budowlanych prac według meldunku ścian, dachów, zewnętrznych wykończeń, inżenierskich komunikacji

8) Budownictwo dróg, chodników, pakringów, uszlachetnianie terytorium;

skarbiec dla ziarna(elewatory)

oczyszczające suszarnie kompleksy

skarbce dla jarzyn

Menu